Postări populare

duminică, 20 martie 2016

Nu mor caii când vor câinii…

sursă foto: http://moldova24.info


La data de 04.03.2016, în Parlamentul Republicii Moldova a fost înregistrat sub nr. 84 proiectul legii cu privire la statutul municipiului Chișinău. Autorii proiectului sunt deputații fracțiunii Partidului Liberal.
Este un proiect mult așteptat atât de chișinăuieni cât și de autoritățile municipiului. Actuala Lege privind statutul municipiului Chișinău  a fost adoptată în 1995 și este una învechită, dar și cu iz sovietic. Proiectul liberalilor a divizat societatea în două tabere: o parte susține inițiativa legislativă, iar altă parte o critică cu vehemență. 
Spiritele au fost încinse și din cauza prevederilor art. 15, lit. c), unde este stipulat că pentru îndeplinirea funcțiilor cu care este investit, primarul general, stabilește competența de numire și eliberare din funcție a pretorilor (reprezentanții primarului, nu ai consiliului, în teritoriu), vicepretorilor și secretarilor preturilor din municipiu, șefilor de subdiviziuni, direcții, direcții generale, servicii, regii, întreprinderi municipale, personalului primăriei.
Acum un an, comuniștii au venit cu o inițiativă similară (proiect de lege înregistrat sub nr. 132 din 06.04.2015), dar care stabilește că propunerea viceprimarilor se face de către fracțiunile din Consiliu și aceștia sunt aleși cu votul majorității consilierilor. Intenția comuniștilor este de a submina autoritatea executivă a primarului general .
Deoarece prin ambele proiecte se dorește diferenţierea şi fixarea funcţiilor şi atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice locale, prin delimitarea strictă a competenţei fiecărei autorităţi administrative (primăria și consiliul local), sarcina primordială a legiuitorului este de a evita ca acestea (funcțiile și atribuțiile) să nu se dubleze și/sau să nu contravină competenţei administrative deja existente.
Rămâne de văzut dacă vor fi respectate de către actualul legislativ principiile organizatorice şi funcţionale ale administraţiei publice. Astfel, pentru asigurarea bunei organizări şi funcționări a activității administraţiei publice locale, legislativul va trebui să țină cont nu numai de principiul diferenţierii şi fixării funcţiilor şi atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice, ci și de principiul îmbinării conducerii colegiale (consiliul local) cu conducerea unipersonală (primarul) în procesul funcţionării administraţiei publice.
Se cunoaște că  problemele de importanță majoră sunt soluţionate în mod colegial, adică de către Consiliul municipal, iar problemele urgente şi operative sunt soluţionate în mod unipersonal, adică de către primar.
În caz că legiuitorul va ține cont de faptul că competența de numire și eliberare din funcție a pretorilor, vicepretorilor și secretarilor preturilor din municipiu, șefilor de subdiviziuni, direcții, direcții generale, servicii, regii, întreprinderi municipale, personalului primăriei este prerogativa primarului, pentru prima dată va avea loc îmbinarea corectă a conducerii colegiale și celei unipersonale.  Acest lucru  va oferi primarului  pârghii suficiente  în asigurarea unei conduceri efective, în soluționarea problemelor urgente și operative cu care se confruntă municipalitatea. 
Dacă ar fi așa cum își doresc socialiștii și comuniștii am pune în pericol activitatea întregului municipiu, deoarece, adesea, nu există o majoritate clară în CMC, iar în asemenea cazuri, din lipsă de cvorum, consilierii uneori nu se pot întruni în ședințe nici măcar odată la cîteva luni. 
Adesea, când primarul general este criticat pentru inacțiune, edilul, pe bună dreptate, face trimitere la imperfecțiunea legislației sau lipsa unui cadru juridic adecvat. Până acum, contraargumentul comuniștilor și socialiștilor era că Partidul Liberal este la guvernare, deci n-are decât să vină cu un proiect de lege în acest sens și să nu mai căutăm scuze.    
Acum, comuniștii și socialiștii au înțeles că, în cazul în care va fi votat proiectul de lege inițiat de liberali, primarul unui municipiu de aproximativ un milion de locuitori va avea suficiente pârghii pentru soluţionarea problemelor curente ale municipiului. Iar acest lucru sigur că îi nemulțumește și chiar îi îngrijorează.

De menționat că și Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat s-a implicat  în lupta politică din Consiliul municipal. Recent,  Oficiul teritorial Chișinău a venit cu un răspuns contradictoriu la demersul consilierului socialist Maxim Lebedinschi, prin care, chipurile, se specifică că „numirea şi eliberarea din funcţii a conducătorilor întreprinderilor municipale şi a şefilor direcţiilor şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului Municipal Chişinău ţine de competenţa exclusivă a CMC”.
Astfel, făcând trimitere la acest răspuns, alianța nedeclarată din CMC pretinde că demiterile votate de ei sunt perfect legale.
         În răspuns, Oficiul Teritorial Chișinău recomandă „în materia numiri și eliberării din funcții a conducătorilor întreprinderilor municipale și ale șefilor de direcții și subdiviziuni din subordinea Consiliului municipal Chișinău că urmează a fi aplicate art. 22 lit.h al Legii nr. 431 din 19.04.1995 privind statutul municipiului Chișinău și art.6 al Legii nr. 457 din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale.
Această interpretare a legislației în domeniu este eronată din motiv că  nu se ține cont de prevederile art. 29 lit. c) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. Legea menționată este una organică și stabilește atribuţiile de bază ale primarului. Astfel, în conformitate cu art. 29 lit. c) Primarul „numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea autorităţii administraţiei publice locale respective…”.   
E cunoscut faptul că, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, legile ordinare sunt subordonate ierarhic legilor organice. Astfel, prioritate în această dispută are anume Legea nr. 436 din 28.12.2006 și nu cele din 1995 și 2003 cu care încearcă Oficiul teritorial Chișinău să acopere ilegalitatea CMC-ului.
         Prin acest răspuns, Oficiul teritorial Chișinău își asumă abilitatea de interpretare a actelor legislative, acest drept fiind de fapt prerogativa nemijlocită a Parlamentului.  
Această dispută juridică poate fi soluționată doar de către Parlament prin votarea unui nou proiect al Legii privind statutul municipiului Chișinău.
Deci, nu mor caii când vor câinii…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu