Postări populare

duminică, 13 martie 2016

Despre construcțiile neautorizate

sursă foto: facebook.com / Vasile Botnaru


În ultima perioadă, pe rețelele de socializare au apărut foarte multe poze cu anexe și alte construcții neautorizate. Dacă ar fi să facem un studiu, am demonstra cu ușurință că, cele mai multe dintre ele, au o vechime de peste zece, sau chiar mai mulți ani. Această problema există de cînd Republica Moldova și-a declarat independența.
Totuși, pînă în 2009, Vechiul Cod cu privire la contravențiile administrative asigura administrația publică locală cu o pîrghie relativ efectivă în combaterea construcțiilor neautorizate. Astfel, agentul constatator era polițistul de sector care întocmea procesul-verbal de constatare a contravenției administrative în baza art. 149. Procesele-verbale erau expediate spre examinare Comisiilor administrative de pe lîngă Preturile de sector (în cazul municipiului Chișinău), care aplicau sancțiunea – amendă  cetăţenilor în mărime de la două sute la cinci sute de unităţi convenţionale, iar persoanelor cu funcţii de răspundere - de la cinci sute la o mie de unităţi convenţionale, cu demolarea construcţiilor neautorizate.
Intrînd în vigoare noul Cod contravențional (31.05.2009), administrația publică locală din municipiu a fost lipsită de posibilitatea de a sancționa pe cei care  construiesc neautorizat anexe la apartamente, iar numărul acestora a crescut vertiginos.
Din păcate, după modificările legislației, dreptul de întocmire a proceselor-verbale de contravenție administrativă a revenit Inspecției de Stat în Construcții, fiind unica autoritate de control în domeniu, care însă nu dispune de suficiente cadre pentru contracararea acestui fenomen.
Din aprilie, 2013, Primăria municipiului Chișinău nu mai eliberează autorizaţii pentru construcţia anexelor la blocurile locative. Totuși, anexe ilegale se mai construiesc, pentru că nu există sancțiuni dure și pentru că moldovenii încă nu se gândesc la siguranța proprie, prioritară pentru ei fiind nu viața, dar asigurarea cu niște metri pătrați în plus.
Anexele se văd, dar câți dintre chișinăuieni ar recunoaște că și-au făcut, în mod ilegal, reamenajarea şi resistematizarea apartamentelor? Aceste probleme, în ansamblu, în cazul unui cutremur, vor putea pune în pericol siguranța cetățenilor. Unica soluție rămîne a fi  înăsprirea legislației cu crearea unui mecanism eficient de combatere a construcțiilor ilegale, pedepsirea penală a acestor infracțiuni, dar și stabilirea unui mecanism clar de demolare a acestor construcții.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu