Postări populare

marți, 5 aprilie 2016

Legea privind statutul municipiului Chișinău - între așteptările cetățenilor și capacitățile reale ale Consiliului municipal și Primarului generalAcum, mai mult ca niciodată, Chișinăul, o capitală  de circa un milion de cetățeni, are nevoie de un sistem modern de administrație publica locală, un sistem funcțional și eficace. Societatea este în continuă schimbare și adaptare la noile condiții și standarde de viață. Şi atribuțiile autorităților publice din municipiu (Consiliul municipal și Primarul general) au nevoie de adaptare. Iată de ce sperăm să fie votat de majoritatea parlamentarilor proiectul legii înregistrat sub nr. 84, la 04.03.2016, cu privire la statutul municipiului Chişinău. Să fie stabilit clar care sunt atribuțiile și responsabilităţile Primarului general şi cele ale Consiliului municipal.
Starea actuală de lucruri este rezultatul lipsei unei politici administrative coerente a statutului. De asemenea, persistă o percepție eronată atât a legiuitorului cât și a alegătorului privind misiunea și atribuțiile Consiliului municipal, dar și  ale Primarului general.
De multe ori primarul general este învinuit de toate relele, deşi atribuțiile lui sunt limitate. Ne-am obişnuit că de tot ce se întâmplă în Chişinău este Chirtoacă de vină. Cine cunoaşte însă care sunt responsabilităţile Consiliului municipal? Are cineva vreun exemplu când Consiliul municipal a fost taxat pentru vreo ilegalitate sau pentru inacţiune?
Această percepție eronată e legată de faptul că alegătorul nu cunoaște, în mare parte, care sunt atribuțiile Primarului. De la independenţă, legislaţia în domeniu administrației publice locale a trecut prin mai multe schimbări. Adesea așteptările alegătorului depășesc cu mult atribuțiile pe care le are funcția de Primar general. Majoritatea locuitorilor și azi mai cred că toate problemele urbei trebuie să fie rezolvate de primarul general, neținând cont de faptul că edilul este o putere executivă cu pârghii limitate.
Reformele și antireformele din domeniul administrației publice locale din municipiu au fost întotdeauna marcate de factorul politic. Evoluţiile şi involuțiile în domeniu au o legătură directă cu raportul de forțe din Parlament la momentul adoptării proiectelor de legi în domeniul APL.
Reforma autorităților publice locale, cu regret, încă mai este percepută de clasa politică drept un proces de redistribuire a competențelor și a resurselor financiare ce ar asigura realizarea lor.
Atunci când consilierii din noua alianță, formata din socialiști, cei de la PPEM și coaliții lor, pretind că Consiliul nu este o structură politică, ei uită (sau se fac a uita) pe baza căror liste au candidat.
Astfel, unii politicieni și demnitari publici nu sunt dispuși a transfera unele atribuții Primarului general, fiindcă prin asta se păstrează starea de haos din municipiu și nu le sunt lezate propriile interese. Ei îşi dau bine seama că în cazul în care proiectul liberalilor va fi votat în Parlament, municipiul Chişinău va avea de câştigat, iar acest lucru nu le convine.
Abordarea problemei redistribuirii unor atribuții ale Consiliului municipal către Primarul general este firească, inclusiv prin prisma Legii privind administrația publică locală, lege organică, față de Legea privind statutul municipiului Chișinău, care este o lege ordinară, adică legea organica prevalează, este superioară legii ordinare. Astfel, era necesar ca vechea Lege privind statutul municipiului Chişinău din 1995 să fie adusă în concordanță cu legea organică din anul 2006, lucru care așa și nu s-a întâmplat.
Executivul a prezentat de șase ori propuneri privind redresarea situației de la parcul de autobuze. Consiliul municipal a refuzat să voteze.  Consiliul refuză să voteze statele de personal ale Primăriei, este o chestiune tehnică, fără de care municipalitatea nu poate activa. Primarul a fost nevoit să emită o dispoziție privind aprobarea statelor de personal. Așa cum prevede Legea, parcul Valea Morilor a fost transferat la balanța Direcției Construcții Capitale a Primăriei pentru perioada efectuării lucrărilor de construcție și amenajare. Acum, Consiliul municipal refuză să voteze pentru a trece înapoi parcul Valea Morilor la balanța ÎM Asociația de gospodărire a spațiilor verzi. Sunt doar câteva exemple care demonstrează de ce este atât de necesară adoptarea unei noi Legi privind statutul municipiului Chișinău. 
Este firesc  ca viceprimarii  să fie propuși de edil, deoarece ei sunt în subordinea primarului şi pot fi înlocuitorii de drept ai acestuia, care le poate delega atribuţiile sale. Este firesc ca pretorii și vicepretorii să fie numiţi de primar, numai aşa va fi posibil ca puterea executivă să-şi exercite pe deplin atribuţiile, colaborând, să poată rezolva problemele cetăţenilor.
Aprobarea unui nou Statut al municipiului Chișinău va înlătura suprapunerile dintre responsabilitățile atribuite primarului general și Consiliului municipal Chișinău. Va fi clar cine şi de ce este responsabil, cine şi de ce trebuie să poarte răspundere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu